27.2 C
Athens
Saturday, June 10, 2023
More

  Ο Υπουργός βρήκε λύση οι υπόλοιποι…

  Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια δανειολήπτες και εκατοντάδες χιλιάδες εγγυητές δανείων αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την υπόθεση του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση, ο οποίος βρήκε λύση στο δικό του πρόβλημα ως εγγυητής όταν χθες μία εγγυήτρια έχασε το σπίτι της με δάνειο που είχε από το ΟΕΚ διότι είχε εγγυηθεί δάνειο για την αγορά αυτοκινήτου με το ανεξόφλητο ποσό να ανέρχεται σε 7.000 ευρώ. 

  Ακόμη μια μητέρα δύο παιδιών έχασε το σπίτι της διότι είχε αποδειχθεί το ρόλο του εγγυητή στο πρώην σύζυγό της χάνοντας την πρώτη κατοικία για το ποσό των 73.000 ευρώ.

  Οι δανειολήπτες της διπλανής πόρτας όπως και εγγυητές δεν βρίσκουν ανταπόκριση από τις  νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης  διότι το «κούρεμα» δεν ανταποκρίνεται  στις ανάγκες τους όταν τα εισοδήματά τους μειώθηκαν έως 50% από το 2010. Αντίθετα η αξία των δανείων παραμένει στο ακέραιο στις αρχικές απαιτήσεις, αγνοώντας τα όσα έχουν  συμβεί στη χώρα τα τελευταία δέκα χρόνια.

  Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση της Eurobank για την υπόθεση του αναπληρωτή  υπουργού Νίκου Παπαθανάση.

  Συγκεκριμένα αναφέρει ότι το αρχικό δάνειο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ το 2005, σημειώνοντας ότι το ποσό αυξήθηκε στα 2 εκατ. ευρώ το 2007.

  Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «επί σειρά ετών το εν λόγω δάνειο εξυπηρετήθηκε κανονικά, με καταβολή των συμβατικών τόκων και αποπληρωμές κεφαλαίου.»

  Στις 28 Αυγούστου 2015 η Στις 28.8.2015, η Τράπεζα κατήγγειλε τη σύμβαση με συνολική λογιστική απαίτηση ύψους 1.054.674 πλέον τόκων υπερημερίας (σύνολο 1.458.548) και

  δρομολόγησε όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα, με σκοπό τη μέγιστη

  δυνατή ανάκτηση του δανείου, όπως έκδοση διαταγής πληρωμής, αγωγές, πλειστηριασμούς, εξυγίανση της Πιστούχου.

  Από το 2005 έως το 2015 ο δανειολήπτης είχε αποπληρώσει το ποσό του 1 εκατ  ευρώ αφού  η απαίτηση της τράπεζας ήταν 1.054.674 ευρώ και μαζί με τους τόκους ανήλθε στο 1.458.548 ευρώ.

  Ο υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη για να μειώσει την αξία του εγγυητή έσπευσε να μεταβιβάσει περιουσιακά του στοιχεία στα παιδιά αλλά η τράπεζα στην πράξη ακύρωσε τη μεταβίβαση με το νομικό εργαλείο της «Διάρρηξης» όπως αποκαλείται με αποτέλεσμα να επανέλθουν τα ακίνητα στο  κ Παπαθανάση με δικαστική απόφαση.

  Ωστόσο η υπόθεση Παπαθανάση αποκαλύπτει ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών είναι κατώτερος των προσδοκιών των δανειοληπτών σύμφωνα με έγκριτους νομικούς που ασχολούνται με τα δάνεια.

  Οι ίδιοι λένε ότι η  κυβέρνηση πρέπει να αναμορφώσει τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό  διότι η σημερινή του μορφή δεν δίνει πρακτικές λύσεις στους οφειλέτες.  Σύμφωνα με πληροφορίες και άλλοι βουλευτές όπως και υπουργοί και  πρώην  υπουργοί  βρίσκονται στο «κόκκινο».

  Παρακάτω δημοσιεύεται το δελτίο τύπου για Υπουργό από Eurobank

  Αθήνα, 27 Μαρτίου 2023

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Δάνεια εταιρίας «ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ» και σχετικές νομικές ενέργειες

  • Ανάκτηση του 75% του κεφαλαίου της αρχικής πίστωσης
  • Εξάντληση όλων των σχετικών νομικών ενεργειών (καταγγελία σύμβασης, έκδοση διαταγής πληρωμής, εκπλειστηρίαση ακινήτων, αγωγές κατά των εγγυητών, αναδιάρθρωση Πιστούχου μέσω του Πτωχευτικού Κώδικα κ.ά.)

  Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν δανειακή σύμβαση μεταξύ της εταιρίας «ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ S.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της Eurobank, σημειώνονται τα εξής:

  1. H Eurobank (Τράπεζα) χορήγησε το 2005 πίστωση ύψους €1.500.000 στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ S.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Πιστούχος), εγγράφοντας προσημείωση υποθήκης σε ακίνητα ιδιοκτησίας της. Το 2007 το ποσό της πίστωσης αυξήθηκε κατά 500.000 σε 2.000.000 ευρώ, οπότε καταρτίστηκε και σύμβαση εγγυήσεως με τον κ.  Νικόλαο Παπαθανάση (Εγγυητής).
  2. Επί σειρά ετών το εν λόγω δάνειο εξυπηρετήθηκε κανονικά, με καταβολή των συμβατικών τόκων και αποπληρωμές κεφαλαίου.
  3. Στις 28.8.2015, η Τράπεζα κατήγγειλε τη σύμβαση με συνολική λογιστική απαίτηση ύψους €1.054.674 πλέον τόκων υπερημερίας (σύνολο €1.458.548) και δρομολόγησε όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή ανάκτηση του δανείου, όπως έκδοση διαταγής πληρωμής, αγωγές διάρρηξης, πλειστηριασμούς, εξυγίανση της Πιστούχου κ.λπ. Συγκεκριμένα:
  4. Το 2015 εκδόθηκε διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για το παραπάνω ποσό.
  5. Το ίδιο έτος 2015, η Τράπεζα άσκησε αγωγή κατά του Εγγυητή για τη μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής (2011) της κυριότητας του ½ εξ αδιαιρέτου ακινήτων ιδιοκτησίας του στο Αγρίνιο (αγροτεμάχια) και την Καλλιθέα (αποθήκη). Ενόψει της αγωγής, η κυριότητα των ακινήτων αναμεταβιβάστηκε στον Εγγυητή και η Τράπεζα ενέγραψε προσημείωση υποθήκης για 60.000 ευρώ, ποσό αντίστοιχο της αξίας των αγροτεμαχίων, ενώ για την μικρής αξίας αποθήκη ο Εγγυητής κατέβαλε ποσό σε μετρητά.
  6. Το Δεκέμβριο του 2015, η Τράπεζα άσκησε αγωγή κατά του Εγγυητή για τη μεταβίβαση με γονική παροχή (2010) του ½ εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος 102,5 τ.μ., 4ου ορόφου, στη Ν. Σμύρνη, με θέση στάθμευσης και αποθήκη. Το διαμέρισμα βαρυνόταν ήδη με πρώτη προσημείωση υπέρ άλλου πιστωτικού ιδρύματος.  Το 2020, εκδόθηκε η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή. Ασκήθηκε έφεση από τον Εγγυητή και λίγο αργότερα καταρτίστηκε συμφωνία μεταξύ του Εγγυητή και της  doValue Greece, ως διαχειρίστρια του ειδικού διαδόχου της Τράπεζας, για την καταβολή από τον Εγγυητή ποσού σε μετρητά. Το σχετικό ποσό υπερβαίνει αυτό που θα μπορούσε να διεκδικηθεί μέσω αναγκαστικής εκποίησης, λαμβανομένου υπόψη και της ύπαρξης προσημείωσης υπέρ άλλου πιστωτή που προηγείται στη σειρά κατάταξης.
  7. Το 2018, η Τράπεζα εκπλειστηρίασε τέσσερα ακίνητα ιδιοκτησίας της Πιστούχου.
  8. Παράλληλα, σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εξυγίανσης της Πιστούχου, με είσοδο τρίτου επενδυτή, στο πλαίσιο του Άρθρου 106 του Πτωχευτικού Κώδικα. Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου εξυγίανσης, η doValue Greece θα λάβει επιπλέον ποσό σε μετρητά κατ’αναλογία, σε σχέση με την ανωτέρω πίστωση.
  9. Οι ανακτήσεις από το σύνολο των ανωτέρω ενεργειών ανέρχονται στο ποσό των €550.000 περίπου, σε μετρητά, που αντιστοιχεί στο 52% του λογιστικού υπολοίπου της απαίτησης, ενώ το ύψος των ανακτήσεων αθροιστικά από την έναρξη τη σύμβασης, εάν συμπεριληφθούν και οι αποπληρωμές κεφαλαίου κατά την περίοδο εξυπηρέτησης του, φθάνει περίπου το 75% του αρχικού κεφαλαίου της πίστωσης.

  Τίμος Δούσμανης dousmanhs@pointmedia.gr

  Τελευταία Άρθρα

  spot_img

  Σχετικά Άρθρα