24 C
Athens
Thursday, May 30, 2024
More

  Οι ψηφιακές αλλαγές και τα 20 νέα πρόσωπα που δίνουν ώθηση στις μεταμοσχεύσεις

  Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα συνδέει τον ΕΟΜ με όλες τις μεταμοσχευτικές μονάδες των νοσοκομείων και θα έχει διασυνδεδεμένα τα διαφορετικά λογισμικά που υπάρχουν σήμερα .

  Ακόμη ένα βήμα για την ενίσχυση των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας κάνουν το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

  Η ψηφιοποίηση των δεδομένων, των διοικητικών διαδικασιών του ΕΟΜ και η διασύνδεση όλων των μεταμοσχευτικών μονάδων των νοσοκομείων θα επιφέρουν ταχύτητα, αύξηση του αριθμού των μεταμοσχεύσεων και καλύτερη οργάνωση όλων των εμπλεκόμενων.

  Παράλληλα, το επόμενο διάστημα προσλαμβάνονται επιπλέον 20 Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων, γεγονός που θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στη μεταμοσχευτική δραστηριότητα.

  Πιο αναλυτικά, το Υπουργείο Υγείας δρομολογεί την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων (ΠΣΜ) από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), με στόχο αφενός την επιτάχυνση της επιθυμητής ψηφιοποίησης, αφετέρου την ενίσχυση του ρόλου των μεταμοσχεύσεων.

  Μέσω του ΠΣΜ καθίσταται εφικτός ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση και ιχνηλάτηση όλων των σταδίων της μεταμοσχευτικής διαδικασίας, καθώς και η πρόσβαση των εμπλεκόμενων μερών/επαγγελματιών υγείας στα σχετικά δεδομένα. Ταυτόχρονα διασφαλίζεται η διαφάνεια των διαδικασιών δωρεάς-συλλογής-μεταμόσχευσης, διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων βασισμένων σε αμιγώς ιατρικά στοιχεία και βελτιώνεται η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.

  Με ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης, ο ΕΟΜ καλείται να υποβάλει τις προτάσεις του στο «ΤΠΑ (Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υγείας» για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του συστήματος. Η δημόσια δαπάνη, που διατίθεται, ανέρχεται σε 2 εκατ. Ευρώ.

  Ουσιαστικά, το πληροφοριακό σύστημα θα συνδέει τον ΕΟΜ με όλες τις μεταμοσχευτικές μονάδες των νοσοκομείων. Επιπλέον, θα είναι άμεσα προσβάσιμες οι καρτέλες των ασθενών και διασυνδεδεμένα τα διαφορετικά λογισμικά που υπάρχουν σήμερα, για παράδειγμα νεφροπαθών, ηπατοπαθών, κ.ά. Ταυτόχρονα, το σύστημα θα έχει λεπτομερή και ενημερωμένα τα διάφορα μητρώα, όπως των υποψήφιων ληπτών και των δυνητικών δοτών.

  Ολοένα και πιο ανοδική τάση

  Η Ελλάδα διαχρονικά ήταν ουραγός της Ευρώπης στον τομέα της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων. Το τελευταίο διάστημα, όμως, η κατάσταση έχει αλλάξει και παρατηρείται ανοδική τάση του αριθμού των δοτών οργάνων και συνεπώς των μεταμοσχεύσεων.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΜ για το 2023, συνολικά 87 οικογένειες δοτών συναίνεσαν στη δωρεά των οργάνων τους, δίνοντας ζωή σε πάνω από 200 ασθενείς. Οι παραπάνω δότες συνέβαλαν στην διενέργεια 138 μεταμοσχεύσεων νεφρού στα ΓΝΑ «Λαϊκό», ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», ΠΓΝ Πατρών και ΠΓΝ Ιωαννίνων, 40 μεταμοσχεύσεων ήπατος στα ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» και ΓΝΑ «Λαϊκό» και 14 μεταμοσχεύσεων καρδιάς και 12 πνευμόνων στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Η θετική αυτή μεταβολή διατηρείται και το 2023, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

  Την ίδια στιγμή, το 2023 σημειώθηκε ρεκόρ ζώντων δοτών νεφρού. Ειδικότερα, 101 ζώντες δότες, του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος ασθενών υπό αιμοκάθαρση, προχώρησαν σε δωρεά νεφρού χωρίς προβλήματα, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ασφάλεια της χειρουργικής επέμβασης για τον δότη. Η πλειονότητα των επεμβάσεων αυτών πραγματοποιήθηκε στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων νεφρού του ΓΝΑ «Λαϊκό» (73 μεταμοσχεύσεις), ενώ ζώσες μεταμοσχεύσεις νεφρού πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και στις άλλες εγχώριες Μονάδες Μεταμοσχεύσεων νεφρού.

  Ακόμη 20 Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων

  Την 1η Απριλίου 2022, προσελήφθησαν από τον ΕΟΜ και χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα Ωνάση επτά Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων και τοποθετήθηκαν σε ισάριθμα νοσοκομεία: Στον «Ευαγγελισμό», στο «Σωτηρία», στο νοσοκομείο Νίκαιας, στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, στο «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων καθώς και στο Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου.

  Αναγνωρίζοντας τον εξαιρετικά σημαντικό τους ρόλο, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων προσλαμβάνει ακόμη 20 Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων οι οποίοι θα τοποθετηθούν τόσο στις υπηρεσίες του ΕΟΜ όσο και σε νοσηλευτικά ιδρύματα ανά την Ελλάδα.

  Ο Τοπικός Συντονιστής είναι ο άνθρωπος «κλειδί» για την ενίσχυση της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας. Πρόκειται για αυτόν που έρχεται σε άμεση επαφή με την οικογένεια του δυνητικού δότη, που τηρεί και ενημερώνει διαρκώς τη λίστα των υποψήφιων ληπτών, έτσι ώστε οι ασθενείς να είναι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα. Επίσης, συντονίζει τις διαδικασίες εξασφάλισης και αφαίρεσης οργάνων, καθώς και όποια διοικητική πράξη χρειαστεί.

  Τελευταία Άρθρα

  Σχετικά Άρθρα