13.9 C
Athens
Sunday, December 10, 2023
More

  ΕΖΑ Το αρνητικό του 2022 και τα νέα σχέδια για να μπει σε τροχιά θετική

  Η κάμψη των πωλήσεων και η καταγραφή υψηλών ζημιών κατά την περυσινή χρήση, σε συνδυασμό με το αρνητικό πρόσημο σε EBITDA και κεφάλαιο κίνησης, οδήγησαν
  τη διοίκηση της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης (ΕΖΑ) σε αλλαγή του στρατηγικού πλάνου.

  Ειδικότερα, οι μέτοχοι της εταιρείας αποφάσισαν να ετοιμαστεί ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο με διαφορετική στόχευση και προτεραιότητες.
  Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο δίνει έμφαση στο ισχυρό πρόγραμμα ταμειακών ροών και στη
  μείωση του καθαρού δανεισμού της εταιρείας, μέσω της επικέντρωσης στην ισχυρή κερδοφορία, με:
  • αύξηση στις τιμές πώλησης των προϊόντων έτσι ώστε να ενσωματώσουν τις μεταβολές του κόστους παραγωγής
  • μεταβολή του μείγματος πωλήσεων σε όφελος συσκευασιών (pack types) και μαρκών με υψηλότερη συγκριτική κερδοφορία
  • μείωση των κεφαλαιακών δαπανών ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ 9ΜΗΝΟ Όπως σημειώνεται στην ετήσια έκθεση της περυσινής χρήσης, η εταιρεία εμφάνιζε στο 9μηνο βελτιωμένη κερδοφορία, η οποία υπερέβαινε το ποσό των €3 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, πιστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ορθή εφαρμογή της νέας στρατηγικής. Παράλληλα, οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας έχουν επιβεβαιώσει την πρόθεση τους να στηρίξουν τον νέο στρατηγικό σχεδιασμό με τους απαραίτητους πόρους.
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Η διοίκηση της ΕΖΑ, στα πλαίσια της νέας στρατηγικής και του νέου επιχειρηματικού σχεδίου, ήρθε σε διαπραγμάτευση με την τράπεζα εκπρόσωπο των Ομολογιούχων του ομολογιακού της δανείου (την Alpha Bank) και στις 15 Σεπτεμβρίου 2023 υπεγράφη πρόσθετη πράξη τροποποίησης του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τη οποία:
  • Τροποποιήθηκαν οι όροι αποπληρωμής κεφαλαίου για τα επόμενα 2 έτη 2023-
  2025, με σημαντική μείωση των σχετικών ποσών καταβολής κατά 75% και ωφέλεια €2,7 εκατ. στις ταμειακές ροές της εταιρείας
  • Το περιθώριο EURIBOR καθίσταται σταθερό κατά 2,9% το επόμενο 1 έτος
  • Τροποποιήθηκε ο χρηματοοικονομικός δείκτης Συνολικός Δανεισμός (μείον
  διαθέσιμα)/EBIDTA
  Θυμίζουμε ότι η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου 8ετούς διάρκειας, συνολικού ποσού €17,6 εκατ. ΑΜΚ
  Παράλληλα οι μέτοχοι της εταιρείας προχώρησαν εντός του 2023 σε αύξηση μετοχικού
  κεφαλαίου σε μετρητά, ύψους €3,5 εκατ. έτσι ώστε να υλοποιηθεί η νέα στρατηγική και παρείχαν τη γραπτή τους διαβεβαίωση (Letter of Support) προς τη διοίκηση της εταιρείας αναφορικά με την χρηματοοικονομική τους υποστήριξη για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, δηλώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
  εμπράκτως την δέσμευση τους στην εταιρεία.
  “ΦΡΕΝΟ” ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΠΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΏΡΙΣΜΟ
  Η ΕΖΑ βάσει του πλάνου που καταρτίστηκε το 2019 στόχευε στην αύξηση της αξίας της επιχείρησης μέσω αύξησης των μεριδίων όγκου στην αγορά μπύρας. Η έλευση της πανδημίας το 2020 οδήγησε σε σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση της στρατηγικής, καθώς η αγορά μπύρας μειώθηκε κατά 25%.

  Σε δεύτερο χρόνο, η σημαντική αύξηση του πληθωρισμού οδήγησε σε αύξηση του κόστους παραγωγής κατά 60%, η οποία, όμως, δεν οδήγησε σε αύξηση των τιμών πώλησης της ΕΖΑ στο εμπόριο, καθώς η επιδίωξη σημαντικής αύξησης στα μερίδια όγκου στην αγορά μπύρας, συμπίεσε τις τιμές με αποτέλεσμα να χαμηλώσουν πολύ τα περιθώρια κερδοφορίας, τα οποία επηρεάστηκαν αρνητικά και από τον αυξημένο ειδικό φόρο κατανάλωσης το 2022.

  Έτσι, η περυσινή χρήση έκλεισε με πτώση του τζίρου και ζημιές €5,733 εκατ., ενώ αρνητικό ήταν, τόσο το κεφάλαιο κίνησης (κατά €7,35 εκατ.), όσο και το EBITDA (-€1,849 εκατ.)
  DATA όμιλος (σε χιλ.)
  Κύκλος εργασιών
  2022: 30.574
  2021: 33.267
  μεταβολή: (8,1%)
  Μικτό αποτέλεσμα
  2022: 8.498
  2021: 14.283
  μεταβολή: (40,5%)
  EBITDA
  2022: (1.849)
  2021: 4.77

  Τελευταία Άρθρα

  spot_img

  Σχετικά Άρθρα