16.2 C
Athens
Friday, March 24, 2023
More

  Υπερκέρδη και εκτίναξη κεφαλαίων για την Eurobank το 2022

  Τι μας έδειξε η οικονομική χρήση 2022 της Eurobank;

  Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Eurobank και η διοίκηση Καραβία παρουσίασαν εκτίναξη κερδών είτε με όρους οργανικής κερδοφορίας 885 εκατ είτε συμπεριλαμβανομένων και των εκτάκτων στα 1,329 δισεκ. ευρώ.

  Τα κεφάλαια έφθασαν στα 6,36 δισεκ. και τα NPEs υποχώρησαν στο 5,2% επίπεδα που είχε να δει η Eurobank πάνω από 13 χρόνια…

  Παρά την βελτίωση του ισολογισμού ο SSM δεν επέτρεψε την διανομή μερίσματος για το 2022 που εδώ και μήνες αναφέρει ότι… τελικά οι εποπτικές αρχές της ΕΚΤ δεν θα επιτρέψουν στις ελληνικές τράπεζες την διανομή μερίσματος για το 2022..

  Ως προς τους στόχους της περιόδου 2023 με 2025 η Eurobank έχει επιδείξει ικανότητα προσαρμογής και οι στόχοι θεωρούνται επιτεύξιμοι…

  Ενδιαφέρον έχει η πρόβλεψη της Eurobank για ΑΕΠ της Ελλάδος το 2023 στο 2,1%, το 2024 στο 3% και το 2025 στο 2,3%.

  Ποια τα βασικά συμπεράσματα;

  1)Η Eurobank εμφάνισε κέρδη 885 εκατ με όρους καθαρής οργανικής ανάπτυξης και φθάνουν έως τα 1,329 δισεκ. ευρώ εφόσον συμπεριληφθούν και όλα τα έκτακτα έσοδα.
  Για την Eurobank ήταν επίδοση ρεκόρ.

  2)Το core PPI δηλαδή τα προ προβλέψεων έσοδα ανήλθαν στα 1,175 δισεκ. σημειώνοντας αύξηση 30% ενώ τα έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 1,55 δισεκ.
  Ωστόσο 717 εκατ ήταν μη οργανικά έσοδα ενώ οι προβλέψεις που διενεργήθηκαν για προβληματικά δάνεια ανήλθαν σε 290,7 εκατ ευρώ.

  3)Η συνεισφορά του εξωτερικού είναι πολύ ισχυρή στα αποτελέσματα αφού τα κέρδη ανήλθαν σε 224 εκατ εκ των οποίων 105 εκατ από την Κύπρο και 96 εκατ από την Βουλγαρία

  4)Με όρους κεφαλαίων έφθασαν στα 6,362 δισεκ. η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου είναι ισχυρή αφού ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 20% και ο δείκτης CET 1 με πλήρη την εφαρμογή της Βασιλείας 3 – αυτός είναι ο σωστός δείκτης που πρέπει να παρακολουθούμε στα κεφάλαια – ανήλθε στο 15,2%.
  Το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 41,89 δισεκ. ευρώ..

  5)Ο δείκτης NPEs ratio υποχώρησε σε χαμηλό 13 ετών στο 5,2% ή 2,3 δισεκ. και εάν συμπεριληφθούν και οι προβλέψεις τα πραγματικά NPEs είναι μόλις 600 εκατ ευρώ ενώ ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις στο 74,6%.

  6)Η Eurobank δημοσίευσε και την στοχοθεσία για το διάστημα 2023 με 2025.
  Για την χρήση 2023 θα διανείμει μέρισμα και όχι για το 2022 το 25% των κερδών.
  Επίσης ανακοίνωσε ότι θα επαναγοράσει το 1,4% που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

  Οι στόχοι που έθεσε η Eurobank για καθαρά οργανικά κέρδη 1,1 δισεκ. το 2023 και 1,2 δισεκ. το 2025 αλλά και μείωση των NPEs στο 4,5% το 2025 είναι ρεαλιστικοί.

  Συμπέρασμα

  Τα υπερκέρδη της Eurobank έχουν τιμολογηθεί σε κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο 5 δισεκ ή 1,37 ευρώ ανά μετοχή.

  Η μη διανομή μερίσματος θα πιέσει την μετοχή λίγο χαμηλότερα αφού μερικώς είχε προεξοφληθεί η διανομή κερδών.

  Η μετοχή και η συνολική χρηματιστηριακή αξία της Eurobank είναι στην κυριολεξία στα όρια… ήδη βρίσκεται σε υπερτιμημένη ζώνη..

  Και ενώ η συντελεσθείσα πρόοδος αναγνωρίζεται από τις εποπτικές αρχές ο SSM κωλύεται να δώσει το πράσινο φως για τα μερίσματα.

  Η Eurobank έστειλε επιστολή στον SSM προσβλέποντας ότι έως τις 9 Μαρτίου 2023 την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων χρήσης 2022 θα έχει λάβει απάντηση εάν θα επιτραπεί ή όχι να διανείμει το 20% των κερδών της και όχι το 35% που είναι το ελάχιστο που ορίζει και η ελληνική νομοθεσία.

  Η κίνηση της Eurobank έχει ουσία και συμβολικότητα με το 20% των κερδών εάν διανείμει ούτε επηρεάζει ουσιωδώς τον ισολογισμό, περνάει ένα μήνυμα στην αγορά ότι η σχετική κανονικότητα επιστρέφει και ικανοποιεί και ένα αίτημα του βασικού μετόχων του Fairfax να διανείμει μέρισμα μετά από 12 χρόνια… αποχής από τις διανομές κερδών από τις ελληνικές τράπεζες…

  H Eurobank έχει ισχυρά επιχειρήματα για την διανομή μερίσματος… που θεωρητικά θα ήταν το 20% των 1,2 δισεκ. 240 εκατ ευρώ συνολικά αλλά τελικά ο SSM δεν θα δώσει το πράσινο φως….

  Η σχετική κανονικότητα

  Επισημάναμε την έννοια της σχετικής κανονικότητας
  Ενώ οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική και αναγνωρισμένη πρόοδο στους ισολογισμούς τους ακόμη έχουν βάρη από το παρελθόν που οι εποπτικές αρχές τα σταθμίζουν.

  1)Ενώ διαθέτουν 23,5 δισεκ. κεφάλαια – tangible book ενσώματα ίδια κεφάλαια – τα 14,2 δισεκ. είναι DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, είναι χαμηλής ποιότητας κεφάλαια.

  2)Οι ελληνικές τράπεζες ενώ έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στα NPEs π.χ. πλησιάζουν το 5% συνεχίζουν να έχουν υψηλότερα NPEs σε σχέση με άλλες τράπεζες στην ευρωζώνη.

  3)Η κερδοφορία του 2022 είναι εντυπωσιακή σε σχέση με τις τεράστιες ζημιές του παρελθόντος.
  Ωστόσο το 45% με 50% των κερδών είναι έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη.

  4)Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 18,3 δισεκ. senior bond και έχουν λάβει ισόποσες κρατικές εγγυήσεις από τις τιτλοποιήσεις του Ηρακλή για τα NPEs.
  Οι τράπεζες που έχουν μεγάλες κρατικές εγγυήσεις όπως οι ελληνικές πρέπει να μειώσουν την έκθεση τους… στις κρατικές εγγυήσεις…

  5)Ενώ μιλάμε για κανονικότητα… αυτή είναι σχετική.
  Οι τράπεζες στην Ελλάδα πρέπει να πάρουν εγκρίσεις για να διανείμουν μερίσματα και σίγουρα δεν μπορούν ακόμη να επαναγοράζουν ίδιες μετοχές.
  Άρα η κανονικότητα δεν είναι… κανονική αλλά σχετική.

  6)Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δώσει λογιστικές υπεραξίες στους μετόχους τους από τις μετοχές.

  7)Εάν σε όλα αυτά συμπεριληφθούν κρίση στην ενέργεια, Ουκρανικό, εκλογές στην Ελλάδα και υψηλή κερδοφορία στις τράπεζες λόγω επιτοκίων της ΕΚΤ… ο SSM έχει να σταθμίσει πολλά κριτήρια και δεν θα θέλει να πάρει ρίσκο με τις ελληνικές τράπεζες.

  Πάντως o SSM ενώ αναγνωρίζει την πρόοδο των ελληνικών τραπεζών … κωλύεται να δώσει το πράσινο φως για τα μερίσματα…για την χρήση 2022

  Τελευταία Άρθρα

  spot_img

  Σχετικά Άρθρα