3.4 C
Athens
Monday, February 6, 2023
More

  Οικουμενικός Πατριάρχης: “Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Πόλεως, όσοι είμεθα, είμεθα μία οικογένεια”

  Ο Παναγιώτατος χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα Ναό της Αγίας Παρασκευής Πικριδίου

  «H Αγία Οσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευή, η οποία ιδιαιτέρως τιμάται από τους ευσεβείς Χριστιανούς όχι μόνον της Πόλεως, αλλά και της Ρουμανίας, μαζί με την Οσία Παρασκευή την Επιβατηνή, κατέστη κρίκος συνδετικός της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως μετά των ενταύθα Ρουμάνων πιστών», ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά τη Θεία Λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε χθες, Δευτέρα, 26 Iουλίου 2021, στον πανηγυρίζοντα Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Πικριδίου, που έχει παραχωρηθεί από το Πατριαρχείο προς εξυπηρέτηση της Ρουμανόφωνης παροικίας της Πόλεως.

  «Η κανονική παράδοσις της Ορθοδόξου Εκκλησίας ορίζει ότι εις κάθε πόλιν πρέπει να υπάρχη ένας μόνον κυριάρχης Επίσκοπος, ο οποίος είναι ο πνευματικός πατήρ όλων των πιστών, όλων των Ορθοδόξων που ζούν εις αυτήν την πόλιν, ανεξαρτήτως εθνοτικής καταγωγής», επισήμανε ο Παναγιώτατος και συνέχισε: «Συνεπείς τηρηταί της Ορθοδόξου κανονικής τάξεως και εκκλησιολογίας, όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Πόλεως, όσοι είμεθα, όποιοι είμεθα, είμεθα μία οικογένεια, η οποία τελεί υπό τον Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, τον Ποιμενάρχην των ενταύθα Ρωμιών, Ρουμάνων, Ρώσων, Ουκρανών, Βουλγάρων, Γεωργιανών. Όλοι είσθε τέκνα πεφιλημένα του Οικουμενικού σας Πατριάρχου».

  Ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στη σημερινή πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής, η οποία, όπως είπε, έρχεται να προστεθεί στον εορτασμό της μνήμης περίπου είκοσι Αγίων γυναικών, που τιμώνται κατά τον μήνα Ιούλιο, και αποτελούν παράδειγμα για τις σύγχρονες Χριστιανές.

  “Εν μέσω του καύσωνος του θέρους, η πανήγυρις της Αγίας Παρασκευής έρχεται ‘ως δρόσος Αερμών’ να προσφέρη αναψυχήν και να προστεθή εις την χορείαν των εορτών όλων εκείνων των Αγίων γυναικών, την μνήμην των οποίων εωρτάσαμε κατά τον παρόντα μήνα Ιούλιον. Και είναι αύται πολλαί, περί τας είκοσι, ώστε να είναι δυνατόν να ονομασθή ο Ιούλιος «μήνας των Αγίων γυναικών», από του βίου και της αθλήσεως των οποίων διδασκόμεθα τι είναι δυνατόν να κατορθωθή υπό των Χριστιανών γυναικών, όταν αι καρδίαι αυτών είναι πλήρεις θερμής και ζώσης πίστεως προς τον Χριστόν και ανυποκρίτου αγάπης προς τον πλησίον. Όπως ωρισμέναι εξ αυτών εμαρτύρησαν υπέρ του Χριστού, άλλαι έδρασαν εις το πεδίον της ιεραποστολής και άλλαι ανεδείχθησαν παιδαγωγοί εις Χριστόν, εμπνευσταί και θεμελιωταί ευαγών ιδρυμάτων και αναμορφωταί της κοινωνίας εν πνεύματι Χριστού, έτσι και αι σύγχρονοι χριστιαναί γυναίκες, κατά τας συνθήκας, τας απαιτήσεις και τας ανάγκας της εποχής μας, μπορούν να προσφέρουν πάμπολλα εις το πεδίον της εκκλησιαστικής διαπαιδαγωγήσεως, της φιλανθρωπίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης.

  Χαιρόμαστε, διότι είμεθα εις θέσιν να διαδηλώσωμεν με ικανοποίηση και ευαρέσκεια, ότι αι κυρίαι της Ομογενείας, οι Ρωμηές της Πόλης, ανταποκρίνονται καλώς εις την ιεράν αυτήν αποστολήν της Χριστιανής γυναικός. Το επιτελούμενον υπ᾽ αυτών έργον εις τας Φιλοπτώχους Αδελφότητας και τα Συσσίτια, εις τα Νοσοκομεία και το Γηροκομείον μας, καθώς και εις τας κατασκηνώσεις της Νήσου Πρώτης, μαρτυρεί περί της αδιαπτώτου αγάπης των προς τον πλησίον. Η δε θυσιαστική αφοσίωσις και η μέριμνά των διά τα νοικοκυριά τους, τις καθιστά αξιεπαίνους συνεχιστάς των σεβασμίων πατρογονικών μας παραδόσεων».

  Τελευταία Άρθρα

  spot_img

  Σχετικά Άρθρα