16.5 C
Athens
Sunday, April 2, 2023
More

  Μέχρι  τις 15 Μαρτίου η Hellenic Train θα πρέπει  να καταβάλει αρχικά 21.000 ευρώ στις οικογένειες  των  θυμάτων

  «Κροκοδείλια τα δάκρυα» της διοίκησης της Hellenic Train η οποία χθες έστειλε με μήνυμα στους συντάκτες  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ότι «Δεν ενεργοποιεί την εξαίρεση για καταβολή αποζημιώσεων». 

  Ωστόσο στο κείμενο της ανακοίνωσης  δεν προστέθηκε η αρχική αναφορά που έφτασε με τη μορφή μηνύματος στα κινητά τηλέφωνα των  συντακτών  του υπουργείου.  Υποδομών και Μεταφορών.

  Με  καθυστέρηση πέντε  ημερών  η διοίκηση έσπασε τη σιωπή της και αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

  Συμμεριζόμενη το εθνικό πένθος στο οποίο έχει βυθιστεί ολόκληρη η χώρα και με απόλυτο
  σεβασμό στους επιβάτες του τρένου 62, στους τραυματίες και τους συγγενείς του θανόντος του τραγικού δυστυχήματος
  της 28.2.2023, η Ελληνική Τρένο Α.Ε.

  • Μεριμνά για την πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε
  οι συγγενείς του θανόντος, οι τραυματίες και οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 62 της 28.02.2023 να είναι πλήρως ικανοποιημένοι ως προς τα σχετικά δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 13 του ΕΚ 1371/2007
  • Δηλώνει ότι είναι και θα παραμείνει στη διάθεση των συγγενών των θυμάτων για οποιαδήποτε υποστήριξη μπορεί να παράσχει.

  Δεσμευόμαστε πλήρως να παρέχουμε κάθε βοήθεια με όλα τα μέσα μας στις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση των αιτιών αυτού του τραγικού δυστυχήματος.

  Για να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, καλέστε την τηλεφωνική γραμμή: 212 000 2548
  Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων, επικοινωνήστε με
  αξίωση@hellenictrain.gr
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε  να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα www.hlleninictrain.gr/en/privacpolicy-2.

   Πως  φθάσαμε στην εξαίρεση αποζημιώσεων  για τη Hellenic Train.

  Ο υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης A. Κεφαλογιάννης, το  2019 πέρασε νομοθετική διάταξη στη Βουλή των Ελλήνων.

  Ειδικότερα σύμφωνα με τη διάταξη που υπέγραψε το 2019 ο τότε υφυπουργός Μεταφορών  η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εξαιρείται με σκανδαλώδη τρόπο από το να καταβάλει αποζημιώσεις σε επιβάτες σε περίπτωση που η ίδια φέρει ευθύνες για κάτι που θα τους συμβεί.
  Αυτή η διάταξη έχει ισχύ πενταετίας μέχρι το 2024, όπως και οι δυο προηγούμενες που υπογράφηκαν το 2009 και το 2014 από τη χώρα μας.

  Η διοίκηση της Hellenic Train δεν απεμπόλησε το  δικαίωμα που του παραχώρησε ο  πρώην υφυπουργός  Γιάννης Κεφαλογιάννης αλλά η  αναθεώρηση της  Οδηγίας 1371/2007 με την αντικατάστασή  της  με νέο Κανονισμό 728  Δικαιωμάτων Επιβατών που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία το 2021 και θα τεθεί σε ισχύ στις 7 Ιουνίου 2023. Επιπλέον ο νέος νόμος  5014 /21/1/2023 που προβλέπει  το Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και τη Σύσταση  Εθνικού Οργανισμού Διερεύνηση Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας  Μεταφορών , (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) Με το άρθρο 51 του ίδιου  νόμου υπάρχουν καταργούμενες  διατάξεις   όπως και  η  οδηγία 1371/2007 καθώς αναθεωρήθηκε πλήρως  με νέα  Οδηγία.

  Συγκεκριμένα αναφέρεται

  Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 1. Το Κεφάλαιο Ε’ του Μέρους Δεύτερου του ν. 4632/2019 (Α’ 159), περί διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων, 2. το Κεφάλαιο Α’ του ν. 4313/2014 (Α’ 261), περί της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων και εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/49/ΕΚ, και 3. το Κεφάλαιο Α’ του ν. 2912/2001 (Α’ 94), περί κανόνων που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων πολιτικής αεροπορίας και σύστασης επιτροπής διερεύνησης

   

  Η Hellenic Train μέχρι τις 15 Μαρτίου πρέπει  να καταβάλει αποζημιώσεις. 

  Ο νέος Οδηγός Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων Επιβατών Σιδηροδρομικών Μεταφορών έκδοσης  11/2022 και τίθεται σε εφαρμογή στις 7 Ιουνίου 2023  Προβλέπει.

  2.7 Αποζημίωση σε Περίπτωση Τραυματισμού ή Θανάτου σε Περίπτωση Σιδηροδρομικού Ατυχήματος:

   Εάν επιβάτης σκοτωθεί ή τραυματιστεί σε σιδηροδρομικό ατύχημα, η σιδηροδρομική επιχείρηση υποχρεούται, εντός 15 ημερών, να προκαταβάλλει τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη άμεσων αναγκών του θύματος ή των προσώπων που εξαρτώνται από αυτό – ποσά που ανέρχονται σε 21.000 ευρώ τουλάχιστον ανά επιβάτη σε περίπτωση θανάτου.

  Η προκαταβολή δεν συνιστά αναγνώριση ευθύνης και μπορεί να αντισταθμιστεί με οποιοδήποτε άλλο ποσό καταβληθεί στη συνέχεια αλλά δεν επιστρέφεται, εκτός εάν η ζημία που προκλήθηκε οφείλονταν σε σφάλμα ή αμέλεια του επιβάτη ή εάν ο αποδέκτης της προκαταβολής δεν ήταν ο δικαιούχος της αποζημίωσης.  Στο Κεφάλαιο ΙΙΙ (Άρθρα 13,14,15,16,27 και Παράρτημα Ι, Τίτλος IV – Άρθρα 26 – 31) του Κανονισμού 782/ 202 (Παρέχονται  όλες  οι σχετικές  πληροφορίες .)

  Pointmedia.gr

  Τίμος Δούσμανης , Dousmanhs@pointmedia.gr

  Τελευταία Άρθρα

  spot_img

  Σχετικά Άρθρα