20.6 C
Athens
Thursday, May 13, 2021
More

  Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Πότε θα έρθουν τα πρώτα χρήματα στην Ελλάδα

  Κατατέθηκε και επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για την αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο περιλαμβάνει 106 επενδυτικά έργα και 67 μεταρρυθμίσεις τα οποία θα χρηματοδοτηθούν που τίθενται  στην κρίση της Ε.Ε.

  Στο επίκεντρο, πλέον, βρίσκονται τα επόμενα βήματα της διαδικασίας με το πιο σημαντικό από αυτά να είναι η διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε το σχέδιο να λάβει την τελική του μορφή προτού εγκριθεί.  Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Κομισιόν, όταν εγκριθεί το σχέδιο κάποιου κράτους – μέλους θα λάβει και την προκαταβολή 13% που του αναλογεί. Για την Ελλάδα το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 4,1 δισ. ευρώ και ως εκ τούτου, με βάση τη διαδικασία η Κομισιόν έχει περιθώριο δύο μήνες, έως τις 27 Ιουνίου, για να δώσει την τελική της έγκριση.

  Τα επόμενα στάδια

  Αναλυτικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα σχέδια εντός του επόμενου διμήνου με βάση τα έντεκα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό και θα μετατρέψει το περιεχόμενό του σε νομικά δεσμευτικές πράξεις.

  Η αξιολόγηση αυτή, μεταξύ άλλων, θα εξετάσει κατά πόσον τα σχέδια συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων ή σημαντικού υποσυνόλου των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει επίσης κατά πόσον τα σχέδια αφιερώνουν τουλάχιστον το 37 % των δαπανών σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τους κλιματικούς στόχους, και το 20 % στην ψηφιακή μετάβαση. Βάσει πρότασης της Επιτροπής, το Συμβούλιο θα έχει στη διάθεσή του, κατά κανόνα, τέσσερις εβδομάδες για να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής.

  Η έγκριση του σχεδίου από το Συμβούλιο θα προετοιμάσει το έδαφος για την εκταμίευση προχρηματοδότησης ύψους 13 % για κάθε κράτος μέλος. Αυτό εξαρτάται από την έναρξη ισχύος της απόφασης για τους ιδίους πόρους, η οποία πρέπει πρώτα να εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη.

  Σημειώνεται πως η Επιτροπή έχει πλέον λάβει συνολικά τρία σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται εντατικά με τα υπόλοιπα κράτη μέλη για να τα βοηθήσει να καταρτίσουν σχέδια υψηλής ποιότητας.

  Πότε θα έρθουν τα πρώτα χρήματα στην Ελλάδα

  Τα πρώτα χρήματα ύψους 4,1 δισ. ευρώ θα εισρεύσουν στην Ελλάδα πριν από το τέλος του καλοκαιριού και η βασική στόχευση είναι η κάλυψη του μεγάλου κενού σε επενδύσεις, σε εθνικό προϊόν και απασχόληση. Τα χρήματα θα καταφθάνουν στη χώρα σταδιακά και θα συνοδεύονται από στόχους, οι οποίοι καταγράφονται στο ελληνικό σχέδιο και θα επιβλέπονται κάθε έξι μήνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Οι δράσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2026 και τα 12,7 δισ. ευρώ των δανείων θα πρέπει να επιστραφούν στην Κομισιόν σε ένα διάστημα 20 ετών. Η ακτινογραφία των κονδυλίων αναλύεται στα εξής ποσά:

  18,2 δισ. ευρώ επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

  12,728 δισ. ευρώ που θα δανειστεί η Ελλάδα ώστε με τη σειρά του το κράτος να δανείσει σε υποψήφιους επενδυτές,

  7,457 δισ. ευρώ που θα βάλουν από την τσέπη τους ιδιώτες επενδυτές και

  19 δισ. ευρώ που θα πρέπει να εξασφαλίσουν οι τράπεζες (είτε εγχώριες, είτε ξένες) προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδυτές.

  Η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο προσδοκά να πέσουν στην ελληνική οικονομία κεφάλαια 57,4 δισ. ευρώ από τον φετινό Αύγουστο έως το καλοκαίρι του 2026.

   

  RRF: Το κύριο εργαλείο του NextGenerationEU

  Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) είναι το κύριο εργαλείο του μέσου NextGenerationEU, του σχεδίου της ΕΕ για να εξέλθει ισχυρότερη από την πανδημία COVID-19. Θα διαθέσει έως και 672,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων (σε τιμές 2018). Το ποσό αυτό κατανέμεται σε επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 312,5 δισ. ευρώ και 360 δισ. ευρώ με τη μορφή δανείων. Ο RRF θα διαδραματίσει καίριο ρόλο βοηθώντας την Ευρώπη να βγει ισχυρότερη από την κρίση και διασφαλίζοντας την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

  Η παρουσίαση αυτών των σχεδίων είναι επακόλουθο εντατικού διαλόγου ανάμεσα στην Επιτροπή και τις εθνικές αρχές των εν λόγω κρατών μελών κατά τους τελευταίους μήνες.

  Η Ελλάδα έχει ζητήσει στήριξη συνολικού ύψους 30,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του RRF, εκ των οποίων 17,8 δισ. ευρώ για επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ για δάνεια.

  Το ελληνικό σχέδιο διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις πυλώνες: έναν πράσινο, έναν ψηφιακό, έναν που αφορά την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, και έναν που αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον οικονομικό και θεσμικό μετασχηματισμό. Το σχέδιο προτείνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που αφορούν και τους επτά ευρωπαϊκούς εμβληματικούς τομείς.

   

  Οι κύριοι άξονες

  Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  -Κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας για κατοικίες, επιχειρήσεις και Δημόσιο,

  -Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και επενδύσεις ενεργειακής αποθήκευσης

  –Αναδασώσεις και επενδύσεις στη βιοποικιλότητα,

   

  -Υποδομές 5G και οπτικών ινών,

   

  -Ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα

   

  -Πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών

   

  -Νέες έξυπνες μεθόδους καταπολεμήσεως της φοροδιαφυγής

   

  -Εισαγωγή διασυνδεδεμένων ταμειακών μηχανών και POS

   

  -Ηλεκτρονική τιμολόγηση για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα,

   

  -Μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

   

  -Ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα,

   

  -Επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής,

   

  -Μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας και ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης

   

  -Επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού και στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων

   

  -Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

   

  Τι ανέφερε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

  Την ικανοποίησή της για την έμφαση που δίνει το σχέδιο ανάκαμψης της Ελλάδας σε καίριους τομείς εξέφρασε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με μήνυμά της στα ελληνικά.

   

  «Λάβαμε το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Χαίρομαι για την έμφαση σε καίριους τομείς όπως πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, απασχόληση, δεξιότητες, ιδιωτικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Μετά την αξιολόγηση η Ελλάδα θα μπορέσει να λάβει μέχρι 30,5 δισ. ευρώ μέσω του NextGenerationEU», ανέφερε ειδικότερα η κ. Φον Ντερ Λάιεν.

   

  Latest articles

  spot_img
  spot_img
  spot_img

  Related articles